3D-modelleerimine ja projekteerimine


"Kõik oli väga hästi ja sain igale küsimusele vastuse."

"Koolitus isegi ületas ootusi - pean seda uueks väga vajalikuks "kirjaoskuseks". Koolituse käigus läbisime kõik olulise. Hea oli järele vaadata salvestusi, avastasin sealt mõndagi kinnistamist vajavat. Iseseisvat harjutamist jäi pisut napiks, seda küll isiklikel asjaoludel."

KOOLITUSKAVA

Koolituse tase: algtase

Koolituse keel: eesti / inglise

E-õpe: jah (distantsõpe)

Õppe kogumaht: 24 ak.h

sh auditoorse töö maht: 16 ak.h

Koolitus lõpeb õpiväljundite hindamisega: ei

Koolitus põhineb mahtmodelleerimistarkvaral (näiteks pilvepõhine Onshape, või Fusion360), mida on võimalik hobikasutajana ka tasuta kasutada ning mille tasulised versioonid on paindliku hinnastamise tõttu ka ettevõtjate hulgas populaarsed. OnShape ja Fusion360 on parameetrilisel modelleerimisel põhinevad tarkvarad, mille abil modelleerimine võib iseseisva õppimise korral tunduda keerukas, kuid seda juba osates on selle tarkvara abil suhteliselt lihtne loodud mudelite põhjal valmistada (sisuliselt genereerida) tehnilisi jooniseid.

Sihtgrupp: kes oma töös vajavad arvuti abil erinevate toodete, detailide, masinate jne kujundamist, loomist, kavandamist.

Individuaalkoolituse puhul ei ole vahet, kas osaleja asub juhendajaga samas ruumis või toimub õpe üksteise ekraane jagades Google Meet'i vahendusel. Soovitatavalt toimuvadki individuaalsed koolitused üle videosilla.

Koolituse sisust täpsemalt.

Tarkvara kasutajateks on põhiliselt tootearendajad, insenerid, seda tüüpi tarkvarad on tööstuses ja tootearenduses kasutusel alates 90-ndate keskpaigast. Onshape'i kasutajaliides on üsna sarnane SolidWorks-tarkvarale (sarnased programmid veel: Solid Edge, Fusion 360 jne). Koolituse käigus õpitakse looma 3D-mudeleid, omandatakse algteadmised tehnilisest joonestamisest ning loodud 3D-mudelite põhjal ka ise jooniseid looma.

Koolitused on individuaalsed, kohandame koolitusprogrammi koos osalejaga vastavalt vajadusele. Gruppide puhul küsi pakkumist.