Sissejuhatus mängumootorisse - Unreal Engine

KOOLITUSKAVA

Koolituse tase: algtase

Koolituse keel: eesti / inglise

E-õpe: jah (distantsõpe)

Õppe kogumaht: 24 ak.h

sh auditoorse töö maht: 16 ak.h

Koolitus lõpeb õpiväljundite hindamisega: ei

Mängumootorite kasutamise oskus on kindlasti üks, mitte enam isegi tuleviku, vaid tänasel päeval vajalikke oskusi. Maailm muutub kiiresti (kümme aastat tagasi ei olnud veel olemaski kümmet 2020. aasta nõutuimat ametit), vajadus nutikate ja paindlike töötajate järele, kes oskavad tehnoloogiat hallata ja arendada, järjest kasvab.

Mängumootorite kasutamine on väljunud videomängude loomise raamistikust (simulatsioonid, virtuaalsete keskkondade visualiseerimine, videoefektid, nii filmides kui otse-eetris, kasutajaliidesed, animatsioonide loomine jne) ning neid kasutatakse paljudes muudes valdkondades, väga hea näide selleks on autotööstus, kus mängumootorit kasutatakse:

  • juhiabisüsteemide treenimiseks (simulatsioon);

  • sõidukite kasutajaliidesed - isesõitvate autode meelelahutus- (videomängu- ja multimeedia-) süsteemid;

  • sõidukite virtuaalsete näituseruumide loomiseks, milles klient navigeerib virtuaalreaalsus-seadme abil.

filmitööstuses ning televisioonis

  • virtuaalsete stseenide ning visuallefektide loomine (mitte järeltöötluses, vaid) reaalajas.

Arhitektuuris

  • realistlikena näivate virtuaalsete keskkondade loomiseks.

Koolitused on individuaalsed, kohandame koolitusprogrammi koos osalejaga vastavalt vajadusele. Gruppide puhul küsi pakkumist.