ÕPPEKORRALDUSEESKIRI

CADfoorum MTÜ koolitused eeldavad osalejalt...

Lisaks:

Koolituskohtumiste läbiviimise kord

Koolitusele vastuvõtu ja väljaarvamise tingimused ja kord

Koolitusele registreerimiseks tuleb saata vabas vormis sooviavaldus (kontaktandmed allpool). Seejärel kaardistame koolitusel osaleda soovija teadmised, koolitusvajaduse, leiame sobivad koolituse ajad. Pärast mida kinnitame osaleja koolitusele registreerimise e-posti teel ning koos sellega saadame arve. Arve tasumise tähtaeg on 1 nädal pärast arve väljastamist kui ei ole kokku lepitud teisiti. Koolituse maksumus ei sisalda käibemaksu ning käibemaksu ei lisandu. Koolituse tasu saab maksta vaid ülekandega mittetulundusühing CADfoorum arvele EE827700771001084312 (LHV). Selgitusse palume märkida arve numbri. Koolitusel osalemisest loobumise korral palun teavitage koolitajat kirjalikult (kontaktandmed allpool). Pikemate koolituste eest on võimalik tasuda osade kaupa.

Koolituse läbiviija võib osaleja koolituselt välja arvata osaleja omal soovil või kui osaleja segab õppetööd või käitub ebaväärikalt.

CADfoorum jätab endale õiguse teha õppeplaanis muudatusi. Koolituse ärajäämisel teavitatakse osalejaid viivitamatult ning õppetasu tagastatakse.

Erimeelsused proovime lahendada osaleja ja MTÜ juhatuse vahel. Kui see ei õnnestu, on koolitusel osalejal õigus pöörduda Eesti Vabariigi Halduskohtu poole. 

Täienduskoolituse tegevuse kvaliteedi tagamise alused ja kord

CADfoorum lähtub täienduskoolituste läbiviimisel täiskasvanute koolituse seadusest ja täienduskoolitustega seonduvatest õigusaktidest ning CADfoorumi õppekorralduse alustest.

Õppekavad on koostatud vastavalt täiskasvanute koolituse seaduse ja täienduskoolituse standardi nõuetele ning õppekavasid uuendatakse regulaarselt vastavalt vajadusele.

Koolitajal on kõrgharidus ning pikaaegne kogemus koolitajana ning kutseõpetajana (vt Koolitaja). 

Koolitused viiakse läbi virtuaalses õppekeskkonnas Google Meet (vt 3min kasutusõpetust). Koolitaja tagab omalt poolt kvaliteetse audio-video edastuse.

Koolituse kestel kogub koolitaja õppijatelt pidevalt suulist tagasisidet, mida võetakse arvesse tulevaste koolituste ettevalmistamisel.  Koolitatavatelt küsitakse koolituse lõppedes kirjaliku tagasisidet koolituse sisu, koolitaja, õppekeskkonna ja koolituse korralduse kohta.  Saadud tagasisidet analüüsitakse ja tehakse vajalikud muudatused õppe protsessi tõhustamiseks.

"Google Meet oli õppekeskkonnana mugav, kasutasin võimalust salvestatud videost õppematerjali vaadata. Selline õppevorm sobib mulle hästi, samas mul ei ole midagi näost-näkku kohtumise vastu. Kõige tähtsamaks õppimisel jääb sisu osa."


"Arvan, et pigem on Google Meet keskkonnas sedasorti koolituste läbiviimisel ja saavutataval tulemusel eelis otsekontaktis koolitusele. Suured tänud!"


"Google Meet on mugav, lihtne, ajasäästlik. Võimaldab teha loenguid paindliku graafiku alusel."


"See on esimest korda kui ma olen teinud koolitust või midagi sarnast läbi neti teel, ma esialgu ei teadnud päris mida ootada. Aga pärast koolituse läbimist, mulle isegi meeldis teha läbi Google Meet'i. Minul ei ole päris vahet, kas see koolitus oleks olnud läbi Google Meet'i või näost-näkku."


Antud koolituse näol oli tegemist mulle esimese koolitusega veebi keskkonnas. Alguses oli see harjumatu ja oleksin kindlasti eelistanud näost-näkku koolitust, mida ma ka alguses küsisin :D . Olles nüüd koolituse läbinud veebikeskkonnas, siis saan öelda, et tegemist on väga mugava lahenduse ja hea alternatiiviga klassiruumis toimuvatele koolitustele. 


Uuendatud 10.09.2022