3D-modelleerimine 2 (Sketchup, jätkukursus)


"Koolituse sisu vastas ootustele ja üllatas positiivselt. Läbi võetud materjal oli küll SketchUp programmi võimalusi arvesse võttes sissejuhatuslik, kuid illustreeris hästi, milline on programmi potensiaal ja tekitas kindlasti huvi edasisteks õpinguteks. Usun, et sain alustamiseks hea vundamendi."


"See koolitus oli selline mida ma arvasin, et see oleks. Koolituse kiirus oli hea ja kõik teemad olid arusaadav."


"Kui lavastuskunstnikule oli koolitus minu jaoks väga kasulik. Sain arendada enda varasemaid SketchUp`i oskuseid ning sain juurde teadmisi ja oskusi edaspidiseks kasutamiseks enda töös."

KOOLITUSKAVA

Koolituse tase: edasijõudnud

Koolituse keel: eesti / inglise / vene

E-õpe: jah (distantsõpe)

Õppe kogumaht: 18 akadeemilist tundi

sh auditoorse töö maht: 12 akadeemilist tundi

Koolitus lõpeb õpiväljundite hindamisega: ei

Kursus on suunatud juba varasemate Sketchup'i kasutamise kogemustega või kursuse 3D-modelleerimine (Sketchup) kursuse läbinutele. Kursuse käigus keskendume osalejate isiklikele või töö-projektidele, kinnistame õiged töövõtted, paneme rõhku suuremate tööde optimaalsele struktureerimisele. Vastavalt osalejate vajadustele ka muud teemad: näiteks jooniste loomine (Sketchup + Layout), pistikprogrammide kasutamine jne.

Edasise huvi korral sobib jätkata 3D-visualiseerimise ja reaalajas renderdamise kursusega.

Koolitusel kasutatakse Sketchup Pro või tasuta veebipõhist Sketchup Free-versiooni.

Koolitused on individuaalsed, kohandame koolitusprogrammi koos osalejaga vastavalt vajadusele. Gruppide puhul küsi pakkumist.